Algemene voorwaarden ‘Scooby-Doe’

Opdrachtnemer:  Scooby Doe   KvK 75865629

                                 Mathieu Bakker

Opdrachtgever:   Eigenaar van de hond(en)

Opdracht         :    Het uitlaten van de hond(en)

Hond(en)         :    Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer

                                uitgelaten worden.

Algemeen:

De hond dient ingeënt te zijn met de kennelhoest en cocktail enting.

De opdrachtgever dient Scooby Doe zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele ziekten of loopsheid van de hond. In beide gevallen kan er geen gebruik gemaakt worden van de diensten van Scooby Doe.

In geval van calamiteiten zal Scooby Doe zo nodig een dierenarts inschakelen. Eventuele kosten hiervoor zijn voor de opdrachtgever.

De opdrachtgever gaat een overeenkomst aan met Scooby Doe.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Scooby Doe.

Teefjes kunnen gedurende de loopsheid niet mee voor een periode van tenminste drie weken.

Scooby Doe heeft een WhatsApp groep waarin alle klanten toegevoegd worden. Deze WhatsApp groep wordt gebruikt door Scooby Doe om klanten op de hoogte te houden van bijvoorbeeld vrije dagen. Het is niet mogelijk om via deze WhatsApp groep te reageren. Door het ondertekenen van het contract, geeft opdrachtgever toestemming om in deze groep toegevoegd te worden, tenzij anders overeengekomen tijdens het kennismakingsgesprek.

Tevens geeft opdrachtgever met ondertekening van het contract, toestemming voor het plaatsen van foto’s van de hond(en) op de Facebook pagina van Hondenuitlaatservice Scooby Doe.

De opdrachtgever geeft Scooby Doe toestemming om persoonsgegevens verstrekt op het contract op te slaan. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Rechten en plichten opdrachtgever:

De opdrachtgever zorgt er voor dat Scooby Doe toegang heeft tot de ruimte waarin de hond zich bevindt.

De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de hond op de vooraf bepaalde dag(en) aanwezig is. Is dit niet het geval dan wordt er alsnog afgetekend op de rennerskaart.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat wanneer deze gebruik maakt van een rennerskaart, deze zichtbaar aanwezig is bij het ophalen van de hond, in verband met het aftekenen van de kaart.

De opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Scooby Doe of door derden, die is veroorzaakt door de hond(en).

Scooby Doe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor opgelopen verwondingen, ziekten of andere opgelopen aandoeningen aan de hond tijdens een wandeling.

Scooby Doe is niet verantwoordelijk voor het eventueel weglopen van de hond. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan zal Scooby Doe uiteraard alles in het werk stellen om de hond zo snel mogelijk terug te vinden.

De opdrachtgever wordt door Scooby Doe op de hoogte gehouden over de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van Scooby Doe valt.

Bij verhindering dient de opdrachtgever minimaal één dag voor het uitlaten af te zeggen indien de hond niet meegaat op de afgesproken dag. Indien de opdrachtgever niet heeft afgezegd en Scooby Doe onnodig is komen voorrijden, wordt er toch afgetekend.

Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij de opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond(en), zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Rechten en plichten opdrachtnemer:

De hond(en) wordt voornamelijk gedurende werkdagen minimaal 1 uur uitgelaten door Scooby Doe in een bosrijke omgeving. Weekenden blijft Scooby Doe vrij om af te wijzen.

Scooby Doe dient naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van de hond(en).

Scooby Doe heeft het recht om de service stop te zetten wanneer zij van mening is dat het onverantwoord is om de hond(en) uit te laten.

Scooby Doe behoudt zich het recht de service stop te zetten tijdens vakanties of snipperdagen. Deze worden ruim van te voren aangekondigd.

Scooby Doe behoudt zich het recht om honden te weigeren.

Betaling en algemene voorwaarden:

De opdrachtgever heeft geen recht op terugbetaling, wanneer de overeenkomst is beëindigd door de opdrachtgever.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden

Scooby Doe heeft het recht om de algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen, waarmee de oude voorwaarden komen te vervallen.

De vergoeding voor de diensten, geleverd door de Scooby Doe, geschiedt bij voorkeur door middel van contante betaling en dient bij overdracht van een nieuwe rennerskaart voldaan te worden.

Eventueel kan het verschuldigde bedrag ook voldaan worden op rekening van SCOOBY DOE, NL41 KNAB 0259 7248 15. Het verschuldigde bedrag dient binnen 7 dagen voldaan te zijn.

Prijzen zijn terug te vinden op de website onder tarieven.

Men dient er rekening mee te houden dat de 10 en 15 rennerskaarten drie maanden geldig zijn na afgifte. Vakanties en/of vrije dagen van opdrachtnemer/opdrachtgever niet meegerekend. De rennerskaart van 30x, is vier maanden geldig na afgifte. Let op: indien je hond(en) tijdens de zomervakantie langer dan zes weken afwezig is, is een vaste plek bij Scooby-Doe niet meer gegarandeerd.